shakehands

Pressemelding
14.07.2023

Lindbak IT kjøper Fjell IT på Tynset.
Etter oppkjøpet befester selskapet en enda sterkere posisjon innen IT-drift og sikkerhet på Østlandet, men også nasjonalt.

Fjell IT blir en del av Lindbak IT, men fortsetter sin drift på Tynset som en avdeling. Daglig leder Jonny Andersen fortsetter som konsulent og vil være tilgjengelig for alle kunder på Tynset. Det er naturlig å tenke en samlokalisering med Lindbak på Tynset.

Nasjonal vekst fra Gjøvik
Lindbak-konsernet har store planer om nasjonal vekst innen leveranser av utstyr og tjenester i IT-markedet. IT-satsingen ledes fra Gjøvik gjennom datterselskapet Lindbak IT.

-Gjøvikregionen har et etablert og spennende kunnskapsmiljø innenfor IT, med en internasjonal posisjon innen informasjonssikkerhet. Både NTNU og Fagskolen Innlandet er viktige institusjoner som i flere år har vært etablert Gjøvik og som er viktige for tilgang til kompetanse, sier Mats Thorvaldsen som er Daglig leder i Lindbak IT.

Mange IT-selskaper opplever tøff konkurranse om ansatte. Takket være det etablerte kompetansemiljøet i Gjøvikregionen med store utdanningsinstitusjoner har Lindbak IT god tilgang på kvalifisert og stabil arbeidskraft.

Samlet tilbud for SMB-markedet
I takt med at stadig større del av arbeidshverdagen blir digital, og gjennom satsingen på datautstyr, IT-drift og informasjonssikkerhet vil Lindbak IT tilby sine bedriftskunder et samlet tilbud. Lindbak IT retter sitt tilbud mot små og mellomstore bedrifter.

God bistand til drift og utvikling av forretningskritiske dataløsninger av stor betydning for alle bedrifter. I tillegg til stabil drift og trygge dataløsninger gir Lindbak IT også sine kunder viktige råd og et bredt spekter av tjenester.

For flere mindre bedrifter er det krevende å være oppdatert på alle tekniske krav og oppdateringer til enhver. -Med stadige nye oppdateringer og strenge krav til sikkerhet og sikring av kundeinformasjon, velger mange å sette bort IT-drift. Dette gjør at de selv kan fokusere på utvikling av egen virksomhet og samtidig få råd og tilgang til løsninger som styrker bedriftens utvikling, sier Thorvaldsen.

Lokal forankring viktig
Fjell IT har siden 2015 levert tjenester til lokale bedrifter.

-Våre lokale kunder vil oppleve at Lindbak IT vil være like tett på, og vi vil fortsette det gode samarbeidet med alle våre kunder. Sammenslåingen med Lindbak IT sikrer en lokal tilstedeværelse, sier Jonny Andersen som er daglig leder i Fjell IT.

-Jonny Andersen blir med til Lindbak IT. Jeg blir nå en del av et større lag med et konsern som har både ressurser og ambisjoner om videre vekst. Dette kommer både ansatte og kunder til gode, sier Andersen, som understreker at kundene fortsetter hos en lokal leverandør og med ansatte som kjenner de lokale bedriftenes behov.

Styrker viktig kompetanse
Mats Thorvaldsen sier sammenslåingen av Lindbak It og Fjell IT gir selskapet muligheter til sterkere vekst og at de to selskapene utfyller hverandre godt.

-De to selskapene har kompetanse som utfyller hverandre godt. Sammenslåingen er riktig ut fra forretningsmessige vurderinger, og vi får i fellesskap gode muligheter til spille på hverandres spisskompetanse og erfaring.

 

Kontaktpersoner Lindbak IT:
Mats Thorvaldsen, daglig leder Lindbak IT tlf. 416 46 202
Jonny Andersen, daglig leder Fjell IT tlf. 46950701