Hele 9 av 10 kunder vi i Lindbak IT snakker med, tror de er godt nok beskyttet mot datakriminalitet, uten at dette stemmer.

Virksomheter kan selv gjøre mye for å unngå å bli offer for datakriminalitet, men for deg som er leder er det ikke alltid lett å vite hva. 

For at du enklere skal sikre dataene i virksomheten din på best mulig måte, har vi utarbeidet denne sjekklisten, som du kan laste ned gratis.
SjekklisteDatasikkerhet_IT_SoMe_Lindbak_1080x1080_Ikon

FYLL INN SKJEMA OG FÅ SJEKKLISTEN RETT I INNBOKSEN

Flere milliarder angrep, hver dag

Hver dag utsettes små og store virksomheter verden over for milliarder av forsøk på datakriminalitet. I tilfeller hvor dataangrep lykkes, risikerer virksomheter alt fra å miste verdifullt innhold til å få et dårligere omdømme som følge av at tilliten fra kundene svekkes.

Dette kan igjen gi økonomiske konsekvenser som å måtte betale en «løsesum» for å få dataene tilbake, eller tapt omsetning som en direkte konsekvens av tapt omdømme.

Menneskelige feil i 90% av vellykkede angrep

Teknologien som er tilgjengelig for å beskytte seg med, er i dag mer enn god nok. Mangelfull utnyttelse gjør likevel at overraskende mange virksomheter er sårbare.

I 90% av tilfellene hvor noen lykkes med å utføre et dataangrep, skyldes dette at de som blir utsatt for angrepet gjør menneskelige feil som både kunne og burde vært unngått.