Virksomheter kan selv gjøre mye for å unngå å bli offer for datakriminalitet, men for deg som er leder er det ikke alltid lett å vite hva. 

For at du enklere skal sikre dataene i virksomheten din på best mulig måte, har vi utarbeidet denne sjekklisten, som du kan laste ned gratis.
SjekklisteDatasikkerhet IT Karusell Lindbak 1080x1080
SjekklisteDatasikkerhet_IT_SoMe_Lindbak_1080x1080_Ikon

Flere milliarder angrep, hver dag

Hver dag utsettes små og store virksomheter verden over for milliarder av forsøk på datakriminalitet. I tilfeller hvor dataangrep lykkes, risikerer virksomheter alt fra å miste verdifullt innhold til å få et dårligere omdømme som følge av at tilliten fra kundene svekkes.

Dette kan igjen gi økonomiske konsekvenser som å måtte betale en «løsesum» for å få dataene tilbake, eller tapt omsetning som en direkte konsekvens av tapt omdømme.

Menneskelige feil i 90% av vellykkede angrep

Teknologien som er tilgjengelig for å beskytte seg med, er i dag mer enn god nok. Mangelfull utnyttelse gjør likevel at overraskende mange virksomheter er sårbare.

I 90% av tilfellene hvor noen lykkes med å utføre et dataangrep, skyldes dette at de som blir utsatt for angrepet gjør menneskelige feil som både kunne og burde vært unngått.

SjekklisteDatasikkerhet IT SoMe Lindbak 1080x1080

FYLL INN SKJEMA OG FÅ SJEKKLISTEN RETT I INNBOKSEN